Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene og prosedyrene for kjøp av varer/tjenester i nettbutikken https://elinhaganes.thinkific.com/:


Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).»
Kilde: Datatilsynet
Innehaver av https://elinhaganes.thinkific.com/ er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. For dette retter vi oss etter gjeldende personvernregelverk.


Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Det er frivillig å oppgi personopplysninger.

Thinkific er leverandør av server for https://elinhaganes.thinkific.com/. Thinkific har eierskap til serveren. 


De som besøker www.https://elinhaganes.thinkific.com/ kan frivillig gi personopplysninger ved å godta informasjonskapsler, sende henvendelser via kontaktskjema på de enkelte kurs, henvendelser til oss og så videre.


Via kontakt/påmeldingsskjema på nettsiden https://elinhaganes.thinkific.com/, som er frivillig å bruke kan følgende informasjon være mulig å registrere i skjemaene:


  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-post adresse
  • Adresse

Registrert informasjon lagres konfidensielt i våre systemer og vi deler ikke denne informasjonen med tredjepart.

Henvendelser per e-post og telefon blir slettet fortløpende. Ikke-sensitive e-post lagres i vårt e-post system og blir sletter etter hvert som den ikke lenger er aktuell. E-post er ikke kryptert og det oppfordres til å la være å sende sensitive opplysninger via e-post.

Stripe benyttes for å ta betaling, som er en tredjeparts betalingsbehandler. Det samles derfor ved bruk av Stripe inn betalingsinformasjon om deg som kjøper varer eller tjenester fra nettstedet https://elinhaganes.thinkific.com/. Denne informasjonen brukes utelukkende til å samle inn og gi betalinger relatert til tjenestene, og lagres kun av Stripe. Du bør lese vilkårene for bruk og personvernerklæringen til Stripe, tilgjengelig på https://stripe.com/us/privacy


Informasjonskapsler brukes for å gi innhold best mulig tilpasset deg. Informasjonskapsler brukes også i forbindelse med innlogging. Disse opplysningene deles ikke med andre. Du har mulighet for å skru av informasjonskapsler i nettleseren din. 

Personlige opplysninger om deg beholdes så lenge du har en åpen konto hos oss eller som på annen måte er nødvendig for å gi deg tjenester. I noen tilfeller beholder vi personopplysninger lenger, hvis det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister eller innkreve gebyrer, eller på annen måte er tillatt eller pålagt av gjeldende lover, regler eller forskrifter. Etterpå beholder vi noe informasjon i en depersonalisert eller aggregert form, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig.

Dersom du ønsker en oversikt over hvilken informasjon som er lagret om deg kan du kontakte oss på info@elinhaganes.no. Du som eier av informasjonen kan om ønskelig få dette slettet.

Med vennlig hilsen
Elin Haganæs
Daglig leder Elin Haganæs